کندوها

لطفا جهت تسریع در پاسخ گویی اگر موضوع مربوط به آگهی است از طریق کلید گزارش در صفحه آگهی مورد نظر اقدام به ارسال پیام نمایید. زمان پاسخ گویی با این روش کوتاه تر خواهد بود. همچنین میتوانید با استفاده از پست الکترونیکی info@kanduha.com ما را از نقطه نظرات خود مطلع کنید.